Sara Wickhamová: Co je pro mě dobré. Rozhodování v době těhotenství a porodu

„Řada rozhodnutí, která musejí ženy a rodiny učinit během těhotenství, se týkají rozličných úkonů nabízených porodníky a porodnickými zařízeními. Nabídka je široká a každý úkon má určité výhody a možná rizika i vedlejší účinky. Úkol rozhodnout, které zásahy (pokud vůbec nějaké) jsou dobré pro vás a pro vaše dítě, se může zdát velmi složitý…“