ROK 2023: PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

 

BERANI: Noví lidé ve vašem životě mohou způsobit až převratné změny. Zkuste tedy chápat všechny vztahy, které se budou vyvíjet, snažit se z nich dostat to nejlepší, pohchopit je a možná poté i sami provést ve svém životě zásadnější změny na základě toho, co vám v průběhu roku definitivně dojde a s čím budete úplně v pohodě. Může tu být velký rozdíl mezi tím kým jste na začátku roku 23 a na konci roku – a mezitím je proces, ve kterém v podstatě nacházíte sami sebe, svou spokojenost v životě nebo dokonce lásku či něco, s čím souzníte do hloubi duše. V praxi to pro některé může být třeba o setkání s osudovými lidmi nebo příležitostmi s tím, že to všechno doslova zbortí váš dosavadní život a bude život nový… jestli to je dobře nebo špatně, ještě není vidět, to je pak věc dalších let, ale obecně tu máte velkou chuť být víc sami sebou – a na tom základě něco výrazného změnit. Nebo si nechat pomoct osudem a řekněme, že je tu sklon k tomu zbortit nepevné základy a nechat jen ty pevné. A s těmi pevnými prosím pracujte, hledejte k nim další stavební kameny, protože díky tomu najdete vášeň pro něco…nebo odpovědi, na které čekáte.

BÝCI: Rok vám přináší velmi pronikavý nadhled a vůbec touhu si věci v životě uspořádat, rázně, dát věci konečně do pořádku a používat u  toho úklidu spíše rozum a fakta, než nějaké emoce. Čím přísnější budete na sebe, svůj život (zejména na části, o kterých víte, že nejsou úplně v pořádku nebo nefungují, jak by měly), čím přísnější budete na druhé („nemůžu to dělat za vás…“), tím úspěšnější budete a tím víc se s postupem roku bude ve vašem životě rozprostírat klid. Je zajímavé, že se máte zbavit některých povinností nebo zodpovědností a mohou to být částečně i jisté finanční ztráty, které ale ve výsledku znamenají, že v delším horizontu ušetříte.

To platí i v životě: budou životní situace, ve kterých budete stát před otázkou, jestli je do základů spálit – a začít nové. Budou to ale situace, u kterých nutnost tohoto procesu už dlouhodobě cítíte.

Ostatně rozhodnost a oproštění se od zátěžových záležitostí vám nejvíce v roce 23 prospěje. Stačí udělat jen to – a to dobré přijde na  uvolněné místo samo.

I minulost hraje roli, bude chtít pochopit a možná své  minulé  plány přizpůsobit novým okolnostem tak, aby ten pocit plněného snu zůstával, ale cesta k němu může být výrazně odlišná než ta, kterou jste minulé roky plánovali. Mistři improvizace budete muset být…

BLÍŽENCI: Překročte svůj strach, své obavy, své návyky. Celý rok vám může buď svazovat ruce, zůstanete-li umanutě na starých místech  nebo ve starých návycích, či a to je zajímavé  -jen v teorii toho, co byste už měli umět v praxi. Právě ta praxe se vám bude nabízet nejvíc a často. A máte ji využít, zejména, když uvidíte, že přijmete-li tuto výzvu a příležitost, tak se stanete lepšími, překročíte vlastní stín a celkově – budete se sebou spokojenější.

Dá se říci, že je to rok, kdy půjde jen o vás, a nemáte se příliš ohlížet na okolí – vy jste ten, kdo bude v hlavní roli; nabídky zvenčí budou dvojího druhu; první vás vyvádí z bídy… (ať si pod tím představíte cokoliv), druhé vám nabízí lásku či jsou spojeny s lidským překvapením až romantickou nabídkou. A to nemusí být jen ohledně vztahů, ale může se vám takto otevřít, byť nenápadně, splněný sen vaše srdce.. něco, co je jen vaše a tak intimní a tak individuální, že to uzavření se, byť dočasné, před okolím, je nutné, aby vám ten váš sen nepokazilo, nepošpinilo. Ostatně je ten váš rok rokem extrémů… propadnete-li bídě, budete ji žít. Propadnete-li chuti překonávat překážky, budou odměny nesmírně sladké. Nic mezitím, žádná možnost netečně přečkat rok. Máte být vítěz, řešit svá bludiště, odměny budou sladké a jde jen o to se nevzdat. Dobrá zpráva ale je, že pomocníkem a podporovatelem vám bude sám osud v tom, že kde vám něco samovolně vyřeší, donese ten poslední dílek puzzle – tam hned využijte tu příležitost a poskočte na tom pevném darovaném kameni o kousek dál…

RACI: Vám se může velmi dařit v hmotné oblasti, dokonce natolik, že se díky svému zázemí rozhodnete něco výraznějšího ve svém životě změnit, stěhování, změna práce, protože už víte, že umíte něco víc a chcete to využít v praxi, změna životních podmínek, protože už si je můžete dovolit – a tak dále… obecně to může být také o procesu, kdy vám rok sám ukáže, kde máte plnou podporu, kde jsou vaše silné stránky. Kde máte své zázemí, větší význam může v tomto roce hrát rodina a pocit bezpečí v ní.  A o co víc se Raci budou cítit v bezpečí, o to víc budou riskovat – možná až příliš na svůj vkus. Ale ono to je tak lákavé, protože vám rok nabídne získat něco, o čem jste snili, nebo o čem naznáte, že je pro vás spravedlivé a že si to zasloužíte a že to chcete. Nemusí jít o výrazné věci, ale i o drobnosti s velkým významem jen pro vás. Můžete se cítit připraveni na něco, nač jste čekali… a teď je zřejmé, že do toho půjdete jen tehdy, když budou ostatní oblasti vašeho života zabezpečené, abyste si to vůbec mohli dovolit.

A jako bonus tohle vše je cestou, jak se zbavit nějaké ukřičené bolesti ve vás, mám pocit, až traumatu z minulosti, něčeho, co si nesete zabodnuté v srdci a ono to stále nejen bolí, ale díky tomu pořád v životě kulháte a nevyužíváte naplno to, čeho jste schopni. Snažte se tedy letos najít své zázemí, pěstovat ho a zpevňovat. Tím víc se vám otevřou příležitosti k výraznému zlepšení života, duše, psychiky, zdraví nebo právě toho, co zlepšit a posunout kupředu k lepším zítřkům potřebujete.

LVI: Rok vám přinese možnost vyniknout v oblasti financí, hmotného zázemí a to vše se spojí s něčím, co máte fakt rádi. Nebo jen ve svém hmotném světě budete výrazněji šťastni. To zázemí a tvorba života kolem sebe, pro Lvy bude velmi důležitá. Budete až bytostně letos potřebovat mít pocit, že váš život má smysl, vidět, že máte za sebou výsledky. Že něco sklízíte a že máte do zasívat. Může to být ideální rok, ve kterém se vám sesype do klína štěstí, odměny, výsledky a mnohdy to bude spojeno buď s výrazným vylepšením partnerských vztahů nebo přijde svůj k svému;, takže někdo nový, kdo to má stejně jako Vy. Ostatně i ty vztahy budete chtít mít kvalitní, s budoucností, a pokud  ne, nebude se Vám do nich chtít, nebo je pojmete tak, abyste to byli především vy, kdo z nich bude těžit něco dobrého. Lvi budou dobrými rádci pro druhé, protože uvidí až za roh a budou umět dobře předjímat události a následky minulých příčin. A kdo se trápí, nebo trápil – právě tím pečlivým, poctivým způsobem krok za krokem může dokázat se z těch nepěkných věcí dostat – a tady také může pomoci osud, protože přinese něco velmi kvalitního, čeho se máte chytit. Neplakat… opustit roli oběti, ale prostě jít a vzít si nekompromisně to, co se vám nabízí. Nenabízí se vám to nadarmo.

PANNY: Je dobré mít na paměti, že rok 23 pro vás bude rokem spravedlnosti, touhy se osvobodit, nebo se usadit, prostě dokázat konečně to, co už dlouho plánujete. Na jedné straně k tomu budete mít celkem výhodné podmínky, rok postupně přinese možnosti, jak toho klidu a spravedlivého vyrovnání dosáhnout, ale částečně vás k tomu může dohnat překapaný pohár trpělivosti a mnohé změny k lepšímu budou až poté, co nejprve přijde výbuch a veškeré přemáhání bude rozmetáno na kusy. Emoce mohou Panny v tento čas výrazně cítit. I ten, kdo byl tvrdý jak skála, může najednou vnímat, že jeho činy jsou poháněny vášněmi…. A i to je prostě náznak toho, že něco zůstávalo zameteno pod kobercem a letos už to tam opravdu neudržíte. A ani nechcete.

V tom nejlepším slova smyslu to je rok, který vás vášnivě a rozhodně povede za spravedlností, za rovnováhou. Za funkčností svého života. A to i za cenu, že některé rádoby základy se budou hroutit. Ale zase – co vám zbude, to je opravdu pevný  základ. Ve vztazích dobrý rok pro usmíření, pokud ho budete cítit, mělo by vyjít. Špatný rok pro „další rok pod maskami“… protože tam bude pak hodně napětí a vůbec, tím hlavním negativním tématem pro tento rok u vás jsou… zatnuté zuby, dlouhodobě zatínané zuby. Už toho bude dost… Může vám pak i přijít, že jste i dlouhé roky žili něco, co jste vůbec nebyli vy…

VÁHY: To skoro vypadá  jako pořádný sešup do minulosti s tím, že se mohou objevit a zjevit i věci, které už chtěli zapomenout, nebo naprosto vytěsnili. Rok návrátů nejen toho, co bylo a nebylo to třeba příjemné, ale rok návratů toho pěkného, co přece jen by ještě chtělo druhou šanci. Tady snad jen zvažte to, jestli ten nový začátek pro vás je skutečně novým začátkem, jestli to není jenom spadnutí zpět do toho starého a už tušíte, že vám tam zase nebude dobře. A to může znovu zase drásat ty staré rány. Dá se říci, že když vám v průběhu roku nebude dobře na duši, až úzkostno, je dobré se podívat na to, jestli se i nevědomky nevracíte nenápadně do něčeho, (situace, zvyky, návyky, přemýšlení), co už vlastně znáte a těžce jste z toho unikli.

Co jediné potřebujete v tomto roce, je vzít to hezké z minulosti, uvědomit si to, ocenit to – pak si uvědomit, kde jste v životě právě teď, co všechno už máte za sebou – a poté z toho všeho udělat nový začátek. Ale zbrusu nový. Se vším všudy.

A právě nové začátky, zcela nové prostředí, lidi, myšlenky – pro vás budou nejléčivější v tento rok. I cestování s něčím takovým by pro vás bylo dobrou terapií, cesty za samotou, tichem, nebo za tím, co vy osobně máte rádi a dodává vám to energii.

A snad s tím vším, pozorně sledujte návraty toho, co vám kdysi bylo vzato… co jste ztratili. Cítíte-li, že o to máte ještě zájem, směle o to  zabojujte. Minulému zlodějovi to právě vypadlo z kapsy.

ŠTÍŘI: Všechny příležitosti i situace, které vás rozhýbou k akci, vás obohatí. Přinesou vám docela dobrou dávku moudrosti nebo zkušeností, které budete moci dále použít, předat dalším lidem, nebo za ně být prostě rádi. Možná se toho bude dít víc než jiné roky, ale všechno to roční hemžení bude tolik dávat smysl… a tak dobře sledujte, kam vás to vede, co se na vás pořád hrne a snažte se to probírat opravdu rozumem, rozhodností, nedělat staré chyby, nestát na  místě a všechno si před rozhodováním dobře propočítat. Opravdu chytře s přihlédnutím na minulé zkušenosti, může se totiž stát, že  mnohé z toho, co vám rok 23 přinese, bude o doladění něčeho, co už máte. Poslední střípek – a pak už je možné se rozhodnout, rozhýbat, změnit… konečně něco udělat. A ty změny, ke kterým se rozhodnete na základě toho, co se bude dít, by měly opravdu být k lepšímu, klidnějšímu a souladnějšímu životu. Čím víc si v životě uklidíte… celkem rázně, prosím, tím víc budete spokojeni až zjemněni.

No a také to může být o tom, že dejte na intuici. Často vás povede opravdu dobře. Sklidíte plody své práce, svých minulých činů, ale také v tomto roce výrazněji pocítíte, že co zasazujete do plodné půdy svého života, má opravdu potenciál vám po čase přinést nějaké ovoce.

STŘELCI: Nejprve může být všechno jako z pohádky. Část roku vám přinese nová setkání, nová pochopení, radost a vůbec, celou první polovinu roku prosím využijte k tomu, abyste přivedli do svého života slunce, radost, světlo, novinky, prostě udržujte a pěstujte tu svou zahrádku co nejlépe, nasázejte do ní nové květiny, nové stromy… protože pak se může stát, že se všechno pomyslně zastaví, bude to dělat ten dojem a bude to celé předpřipravené zrát… a to může trvat dlouho. Tak si dejte na stůl a na nic nespěchejte, odpočívejte nebo se jen tak velmi pozorně dívejte kolem sebe. Zdá se, že přímo podzim roku 23 vám přinese výrazné prozření, jako by Střelci najednou věděli, k čemu to všechno roční hemžení bylo…  a tradá… ještě před koncem roku mohou výrazně měnit svůj životní styl, život, rozhodovat se o zásadních věcech a mohou to být zcela jiná rozhodnutí, než jaká by udělali začátkem roku. Jde o to, že možná budete v něčem jiní… dozrálí… a u někoho to může být proto, že pochopí, jak moc si pomohl tím radostným pěstováním svého života letos… a u jiného to může být proto, že pochopí, jak moc už se nechce nechat obírat něčím, co ho … neustále obírá.

Ale dobrá rada nad zlato: když v tomto roce se nebudete moci rozhodnout, budete váhat, nebude vědět – tak se skutečně nerozhodujte. Budiž vám úlevou, že ta odpověď tak jako tak, přijde sama. Tak sami sebe neuspěchávejte.

KOZOROZI: Rok začátků i konců. A to i velmi výrazných. Dá se říci, že pokud někde žijete situace přes moc a na sílu a už toho máte dost, tak je malá pravděpodobnost, že další rok tato situace přežije. Patrně ji nějak vyřešíte. Definitivně. A na druhou stranu bude krásně vidět, kde se můžete posunout dál, kde můžete vstoupit do nové životní fáze a bude to vstupování příjemné.

Takové rozložení roku je ideální pro zásadnější rozhodování, protože se zdá, že ať cokoliv budete měnit, přinese vám spokojenost, nebo pocit, že to tak mělo být. Takže i když necháte všechno v klidu, situace a události se budou v celém roce vyvíjet tak, aby k těm přirozeným koncům i začátků dospěly samy a na vás už bude jim buď pomoci, nebo je nechat, aby přišly samy.

Zásadní roli budou hrát v tom všem i malé lidské nabídky, nečekané příležitosti, doslova doteky šťastných náhod. Ty mohou být i finálním hybatelem ukončování nevyhovujících situací. Ta touha být jinde a žít jinak může být příjemným iniciátorem změn, stejně jako doslova týravým společníkem pro celý rok, takže bude-li vás něco celý rok trápit, pak to skutečně chce vyřešit, patrně zásadnějším způsobem, nikoliv unylým kompromisem.

VODNÁŘI: Váš rok bude přát dodělávkám a vůbec tomu batolení se kolem všeho, co je pro vás důležité, co chcete mít v pořádku, kolem vašeho království. Ta chuť dotknout se naprosté dokonalosti ale může být trošku otravná pro vaše okolí, takže ve chvíli, kdy na to tak nějak budete sami, zkuste zbrzdit a vložit si do života taky trochu radosti.

Nemáte se obecně totiž příliš čeho obávat. Lásce pokvete pšenka, novým příležitostem vedoucím k hmotnému, nebo finančnímu úspěchu také. A otázkou pak může být třeba přesycení tím vším, nebo nějaká vlna únavy s koncem roku, protože všeho bylo dost a už není kam jít dál.

Zkuste svůj mimořádně úspěšný rok pojmout jako příležitost vylepšit všechno, co vylepšit chcete – ale s mírou. Potkat lidi nebo projekty životní, které potkat chcete – a pokud pro něco doslova vzplanete vášní a láskou, pak to skutečně může být to pravé a vydejte za tím… noví lidé vám otevřou nové  úspěšné obzory.

A smutní či zranění Vodnáři mají možnost v tento rok najít to své a ozdravit svůj život na nepopsatelné maximu, o kterém by se jim zatím ani nezdálo. A cesta k tomu vylepšení je také o tom zaměřit se na to, co máte – pěstovat to, dělat tomu dobře a občas se podívat, jestli za plotem vaší zahrádky nestojí zvědavě zajímavý návštěvník.

RYBY: Tak moc budete toužit po rovnováze. Konce a začátky mohou být na denním pořádku, ale veskrze je budete popohánět vy sami. Prostě velký úklid. A s jídlem bude růst chuť, protože veškeré změny, které ucítíte, že máte udělat a uděláte je – budou vnímány jako nesmírná úleva nebo něco pro vaše dobro. Tím víc samozřejmě bude vadit, když se budete vzpírat té úpravě života a případně využití zkušeností z minulosti, pak vám bude čím dál méně pohodlně ve vašem životě. Chce to změnu, chce to moudrost, laskavost a rovnováhu. Právě tam, kde vás to bude nutit dělat změny, zjistíte, že vlastně uvádíte svůj život do rovnováhy. A tam, kde vám bude velmi nepohodlno, můžete zjistit, že vlastně žijete v něčem velice pokřiveném.

Rozhodujte se na základě faktů, pečlivého přemýšlení o tom, co bylo a co je nyní, tady a teď. Zkuste u  toho všeho být moudří, využít minulé zkušenosti a nedělat staré chyby. Zejména tam, kde půjde o něco vyvstalého z minulosti. Odměnou vám bude zlepšení vztahů s lidmi z minulosti, protože se do toho rovnovážna rádi vrátí… nebo vyřešení nějaké situace z minulosti, protože ji jednoduše pochopíte, odhodíte, necháte už být, jednoduše stane se přesně to, co se stát má, aby se vám ulevilo.

Tak buďte sami sobě moudrými rádci a nebojte se dělat změny k lepšímu.

 

111 názorů na “ROK 2023: PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ”

  1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Shopping Cart