Hřejivý domov DOMOV – jak udělat radost svému domovu?

1000,00 

Máte pocit, že se vám doma nežije dobře a důvody marně hledáte? Stěhujete se do nového a chcete se mít? Tento výklad je o energii domova, nebo místa, kde pracujete, kde se pohybujete, kde chcete žít hřejivost… Jak SOUZNÍT se svým domovem, jak pomoci jemu i sobě?

Domov je vždycky místo, které nám chce dělat radost.

Jak mu my můžeme udělat radost?

Rozproudit radost, klid, teplo?

Co svému domovu nedělat, co do něj nevnášet?

Co dostanete: Výklad vychází z tarotu a jiných karet.  Pojímám domov jako živoucí prostor, který chce být udržován v souladu a chce s námi spolupracovat. Žít s námi. Naladíme se na jeho potřeby a zjistíme, jak sobě i jemu pomoci. A pak si o tom všem v emailu můžeme popovídat, dopodrobna probrat to, co ještě budete potřebovat.

Nehledáme: minulost, minulé životy, dramata, feng- shui, nehledáme primárně ani minulou energii místa. Tento inspirativní výklad vychází z touhy tvořit se svým domovem soulad TADY A TEĎ, tvoříme soulad SAMI). Nedostanete ani návod na vykoupení ezoterických obchodů a rozložením kamenů po domě (ačkoliv někdy se může něco takového objevit ve výkladu, nebude to nikdy podmínka spokojeného soužití s domovem)

Co potřebuji: Váš subjektivní popis domova, jak jste k němu přišli, jak na vás působil, jak působí nyní, co je tu za problém… můžete napsat i v jakém prostředí se nachází, jací jsou sousedé, případně i to, jak jste se pokoušeli ho dát do souladu a jak to šlo či nešlo… všechno, co považujete v tuto chvíli za důležité.

Dostanete pak návod na soulad v duši i prostoru, příběh toho prostoru. Zároveň také jednoduché návody, jak všechno uvést do rovnováhy jak jen to bude možné… například takový.

Udělejte si kakao a pohodlí….

HŘEJIVÝ DOMOV: Modelový výklad

Celkově je to místo, kterému udělá dobře pocit bezpečí, který mu budete dávat i Vy. To místo chce být opečované až do takové výstavnosti, péče, plodnosti (třeba symboly plodnosti, péče). Chce vědět, že jste úspěšní, že tomu místu důvěřujete. Že jste na něm něčeho již dosáhli, pro něco se rozhodli, změnili se, někam se vydali. Mám tu pocit, s tím domovem mluvit, mluvit o tom, co se vám povedlo, co jste pochopili…kam směřujete.

Vědomě si doma udělat místečka, na které dáte něco, co symbolizuje Váš úspěch. Vaše radostné chvíle a něco dosaženého. Kvalitní dózu s kávou. Fotky. Mám tady pocit, že spíše věci spojené nějak se dřevem nebo přírodninami, něco co Vám připomene že žijete na kvalitním místě. Třeba i hezký lapač snů, ale musí v té ložnici být s tím, že skutečně zdobí a že se i na něj těšíte, když jdete do postele. Že se těšíte i na tu dózu s kávou ráno do kuchyně.

To přinese ten pocit bezpečí a uklidnění toho prostoru.

Energii v něm rozhýbe poté cítění osudu. A rozhýbe pak také rychlejší uvolnění minulosti a opuštění něčeho nevyhovujícího, emočně bolestivého nebo tíživého… tíživé emoce z toho prostoru odsune zaměření se na budoucnost. Protože zdá se, že ta už bolavá není a je tu dokonce potenciál pro plnění snů, pro rodinu, zázemí, změny, které budou k lepšímu (tedy je tu možné i to opuštění toho prostoru za lepším bydlením, kdy pak taková nabídka přichází prostřednictvím práce, díla, bylo by to nejen za lepším, ale i za prací, nebo za posláním…). Může to být i spojené s láskou nebo s něčím, pro „co žije vaše srdce“. Je to místo, kde se lze na tyto změny mentálně připravit a uvědomit si je a stanovit si hranice. Hranice domova, hřejivost domova musí být u vás lehce obhajitelná a pevná, nenechte si rýpat do svého domovského, i mentálního a životního prostoru.

A to místo vyloženě chce lásku a někoho, kdo v tom místě něčeho dosáhne, projde procesem, na jehož konci bude vítězství (na to to místo vyloženě čeká! To je cíl), to, že tam nyní to štěstí není je důsledkem těch bolestivých emocí a minulosti, která tam je zadržována  a kterou na tom místě vysloveně živí bránění si žít svých snů. Takové sebemrskačství (a může být i spojené se zneužíváním sil jak v té domácnosti, tak i s ponižováním sebe samých), které tam buď vnáší někdo zvenčí svými provokacemi, nebo to tam potom žije samo už z přesvědčení…  Ono to brání i splnění těch snů, protože pak není vidět to nové, to co si ještě ani neumíte představit, ale to pro vás možné…

Co prostoru rozhodně neprospívá? Lpění na starém. Duchové minulosti v tom negativním smyslu, ale i v takovém tom prožívání „já to tady dožiju, když už teda“… Tohle není úplně prostor pro dožití v negativitě, tím by se úplně zastavilo cokoliv živého, cokoliv i materiálního, mohlo by to pak jít i do finančních ztrát, chudoby a tak…  Nemějte doma symboly toho, co Vás ničilo, co Vámi manipuluje, co Vás uvrhuje do toho, že nejste sami sebou. I symboly smutku.  Plus toto může být i o „vyčištění prostoru od darů od lidí, se kterými již nesouzníte“.

Živte na tomto místě své úspěchy ve formě příjemných bodů v tom prostoru, místeček, která Vám připomenou bezpečí rodiny, jedinečnost vás všech, co tam žijí a zároveň  jsou to věci, které si s sebou vezmete, i kdybyste se posunuli dál a jinam…

 Vliv okolí, sousedů: Úplně lásce to tam nepřeje, spíše tam dominuje mužská energie v jakémsi nesouladu a sporu… ale kdo se tomu vzepře, uspěje.  Úspěch tu také zažijí silně sebevědomé páry s vyřešenou minulostí. Chcete-li se spojit s tímto místem duchovně a v něžnosti, pak ta místa jsou spíše venku (klidná místečka, která vás osloví ve stylu „páni, to je místo, na kterém cítím osud…“) v prostoru kolem…  než přímo v domě (kde vám může ulevit taková sounáležitost třeba se sympatickými muži (spíše solitéry, podivíni), na něž lze s úsměvem vzpomínat v budoucnosti). Spíše se tady věnujte sobě, svému prostoru, ryzí individualitě v tom prostoru v tom nacítění se na budoucnost a budování budoucnosti a nasávání energie, která je mnohem dál než je místo bydlení.

Vyloženě darem tohoto místa je klid, ticho a dobře pojaté a vnitřně zpracované zkušenosti z minulosti. Je to místo, kde lze silou vůle proměnit něco nezdravého ve zdravé… proměnit dětství, nebo vzpomínky z daleké minulosti, najít cesty. To se bude dařit v tom vnitřním klidném procesu.

Změny pak přichází zvenčí, podle toho, jak bylo zpracováno toto téma – a ty změny a odměny jdou pak do tématu mužství, bezpečí, zázemí. Vášně, budoucnosti a znovu spojené s něčím, co má budoucnost a strašně moc vás to baví…

…………………..

Chcete se k tomuto výkladu a inspiraci na něco zeptat? Napište mi na modracesta@seznam.cz a ptejte se. Zjistíme, jestli je pro vás to pravé!

 

Shopping Cart