12 DRAHOKAMŮ LÁSKY, NADĚJE A RŮSTU

800,00 

Máte rádi jasnost, stručnost a volnou ruku při tvorbě vlastního života?

Máte rádi jasnost, stručnost a volnou ruku při tvorbě vlastního života?

Výklad na 12 měsíců obsahuje 12 odstavečků z pár vět; najdete tu to nejdůležitější, co můžete využít, na to více zaměřit pozornost, co nepřehlédnout, chcete-li do svého života přitáhnout lásku, naději a růst.

Začíná vzkazem od období, v němž se zrovna nacházíte. Přináší inspiraci k osobnímu rozvoji, přináší směry, které nám ukazují životní cíle. Kdo hledá, nachází, kdo má, rozvíjí…

– pár vět, o kterých stačí ten měsíc vědět

– ideální poznámka do kalendáře, deníčku – přesně na míru

Často je i v tomto menším výkladu vidět linie vývoje, kterou tímto můžete podpořit.

A v ceně máte SAMOZŘEJMĚ i emailovou konzultaci a rozhovor o čem jen chcete nebo potřebujete dojasnit poté.

Jak takový výklad může vypadat?

……………………………………………………………..

MODELOVÝ PŘÍKLAD:

VÝKLAD 12 DRAHOKAMŮ LÁSKY, NADĚJE A RŮSTU

Vzkaz od březnového času: Vnímej krásu života. Vnímej to, co v Tvém životě září, žije, co je bohaté. Je vhodný čas zaměřit se na vysledování darů své duše, na vystoupení ze stínu a na rozhodnutí se (trochu silou a nátlakem na sebe) následovat tyto dary. Vycvičit se. Trpělivost a důslednost. Ta rozhodnutí by měla být podle toho, jaké metody s tebou rezonují.

Povolána jsi k opravě svého srdce, k vystoupení z dramatu.  To přinese stabilitu, zázemí, manželství a pevné svazky.

Rozhrne se závěs oparu mlhy a přijde hojnost, až bohatství. Což přinese možnost nových, zcela nových začátků.

BŘEZEN: Oddej se potěšení a raduj se. Z radosti učiň i nějaké rozhodnutí, posun, něco zásadnějšího v životě.  Kroky vpřed jdou z „odholání mít v sobě celý vesmír“ a přináší také vyrovnání dluhů z minulosti. Byť to může přijít až později, nyní je důležité vystoupit ze starého. Byť náznakem, ale rozhodnout se.

  • Využívej i mužskou energii a silnou vášeň (k někomu, něčemu)

DUBEN: Rozhodnutí. Ráznost. Nové výtvory, nabízení se světu. Tapisérie života začíná dávat smysl a umožňuje něco nového udělat. Udělej rozhodnutí a využij příležitost, která náhle půjde kolem a bude zcela v souladu s tím, co „jsi vypoustevníkovala“ v minulosti.

  • Projev se, byť to bude začátek jisté vytrvalosti

KVĚTEN: Inspirované myšlenky (ale velké vizionářské věci mohou  nést nutnost rozloučit se se starými emocemi, trápením – jen to dokáže přinést lásku, soulad, soucit, slunce. Možná křižovatka „já proti všem“ – ale na té druhé straně je hojnost… velká. Dětský sen, intuitivní začátek nového. Smysl života.

NAROZENINOVÁ ENERGIE: spíše zadumaná – rozvíjení versus lpění. Spolupracuj s někým, kdo UMÍ TO, CO CHCEŠ UMĚT TY.

ČERVEN: Sloužíš světu tím, že jsi sama sebou. Klidná energie sbírání sil,  zahledění se k nové spolupráci, nové lidské energii Nacházíš nové možnosti učení, nová témata (to je ta služba světu) Z porážky do zázemí. Posun zajistí tvoření zázemí.

ČERVENEC: Vzniká nová láska. Důvěřuj situacím, kam Tě vedou. Nepřehlížej vášeň, které se bojíš, která tam někde je…  Možnost potkat sílu, muže, partnera ve své síle, ve které ho chceš mít.  Je uzdraveno, jen musíš umět prosadit svou myšlenku, využít bohatství, které už nyní máš.

  • Láska přichází za vědomostí, zvědoměním

SRPEN: Objevuje se roční téma krásy života, vnímej krásu. Krásné dary, vzácné dary. Něžný čas spolupráce s vnitřním dítětem. – s moudrostí a mužskou vášní (Velekněz, Král žezel)

  • Na vnitřní dítě (sebe) je dobré se nyní dívat úplně jinak, bez kleští v rukou, bez lpění na starém. Nový úhel pohledu tě spojí s vnitřní ženou, Císařovnou, kvalitní ženou.

ZÁŘÍ: Silné téma muže, vědomosti, prožívání, moudrosti a síly (Císař, velekněz) Učiň ze svého života strhující modlitbu. Rozvíjení vášně a pohybu vpřed, příležitostí (Král oholí, Vůz). Zvenčí hojnost, splněné sny.

ŘÍJEN: Probuzená duše, touha po změně – využití moudrosti, která zatím byla v mlze, nebo nebylo možno ji použít. Energie vítězství ve spolupráci s druhými lidmi, s pochopením života, minulosti.

  • Dostaneš se z toho, nová řešení a začátky Země se otvírá k tomu, aby na ní mohlo být pěstováno něco nového, čekání na úrodu. Čas klidu a výživy.

LISTOPAD: Pokrok vyžaduje vytrvalost v mužských témat, zázemí, jistotách (něco se může zamlžit, ale cesta ven vede skrze společné vítězství a následné rozhodnutí se – veďte si život do spravedlivého vyrovnání). Buď vůdkyní, jakou bys sama chtěla mít… veď, nenásleduj. Čas rozvinout své schopnosti skrze muže, jistotu, své momentální silné zázemí.

PROSINEC: Znovu touha po změně vedená rozhodnutím se o budoucnosti (velké změny). Možnost zbavit se pout, omezení a vidět lépe svou životní vizi. Boj s úzkostí, strachem, bude úspěšný, protože tam už odchází vlivy, které toto způsobovaly. Konec těžší životní etapy a nástup osudových změn vedoucích k vítězství, nebo spouštěných tím, že se „budu chovat jako vítěz“.

LEDEN: životní extrémy  (jistoty, nejistoty – spíše finanční, ale ne se ztrátami, spíše volení jedné možnosti ze dvou, obě dobré…), nebo návrat vzpomínek na doby minulé – jít dál, nejít? V budoucnosti „jít“ je znovu devítka pentaklů, rodina, radost.

Hlavní téma: pochopení minulosti, sesterství, radost, oslava. Možnost využít svou moudrost a duchovní stabilitu pro „bytí vítězem“. Změna myšlení.

ÚNOR: Komunikuj. Tématem je rozhodování, pro které není úplně nejvhodnější čas, za zvážení stojí ještě chvíli počkat…. Vše je zamlžené.  Touhy po změnách mají v podmínkách zbavit se bolesti/domnělých překážek…  Trápení minulosti může vyvřít, aby k němu bylo přistoupeno s nadějí, otevřeným srdcem a láskou.

Zkouška trpělivosti: pomůže ubrat ze svého prosazování. Více naslouchat partnerovi nebo mužské energii – je v tuto chvíli léčivá. Pocit rozlomenosti vzchází z nesoucitu, z nerozhodnosti a pomoci může „zkusit se dotknout jiného řešení, odvážit se jiného řešení“ Nelpět, nebát se pořezání o překážky, které jsou stejně jen smyšlené… Odpor a problémy jdou od přílišné „sekavé“ energie.

Shrnu-li to, rok Ti dá pochopení minulosti skrze přítomnost, skrze odložení lpění a trápení, které je už tak staré, že… Odložení lpění přináší život do lidských vztahů a zázemí, odložení trápení pak lásku, usmíření a moudrost.

Měsíce plynou a já mám dotaz!

Směle pište na email: modracesta@seznam.cz dotaz k 12 DRAHOKAMŮM a ideálně k dotazu zkopírujte text k patřičnému měsíci. Ať se přesněji naladíme….

 

Shopping Cart