Adventní inspirace jsou tu! A ohlédneme se za loňskými. Jaký byl vlastně letošní rok?

Část: Adventní inspirace jsou tu! A ohlédneme se za loňskými. Jaký byl vlastně letošní rok?

Už zase máte možnost si objednat svůj adventní výklad (nebo jiný vánoční, podívejte se do nabídky) a já při té příležitosti naplno využiji informace z minulých výkladů. Vycházela jsem z toho, čeho jsem si na těch několika výkladech pro vás všimla nejvíc.

První část: Změny koncem roku, které se nějak zúročily v roce dalším

To je ostatně zvyklost konců roků každoročně.. tak ten náš svět funguje.

Adventní a vánoční čas plný návodných náhod, z nichž většina mi přišla jako osudová, náhodná, náhlá, vnější… ani ne tolik těžce vypracovaná. Byla to často esa, holí a mečů.

Každý rok prostě přemýšlíme, co s novým rokem… Takže můžeme lovit v paměti, co nás provázelo minulý advent, jaký byl konec roku a co z toho vnitřního rozpoložení rok další přinesl, podpořil? Letošní změny nebo životní převraty mají možná jedno společné:

  • Měly něco vyjasnit
  • Něco ukázat tak jasně, že jasněji už to nejde…

Samozřejmě změny mohou být pozitivní, náhlé, šťastné, stejně jako nepříjemné a rušivé, ale tak nějak si možná uvědomíme, že jiným způsobem nebo dobrovolně bychom se z toho bahna nevyhrabali. Je tedy možné, že už loňský advent trošku naznačil, kde se cítíme nepohodlně a kde k těm změnám a vyjasněním zvenčí dojde…

Pak tu byly vztahy, které měly být celkově jemnější a měli jsme si letos více uvědomit, kdo jsme, kam směřujeme (já vím, strašné klišééé), ale pokud jste to prožili, tak  asi víte, o čem mluvím, že to je o takovém dozrávání sebe samého k větší smířlivosti.

Pak tu bylo, lidé se budou více hledat, nacházet, je tu touha po těch spojeních, po tom založit vztah, mít to nějak vyřešené a to celé s tím, že to nejsou kompromisy, ale spíš smír, klid a důraz na to, aby věci fungovaly. Takže se dobře uzdravovaly milostná zklamání, dlouhodobá vztahová traumata, jezevci mohli více vylézat ze svých nor, protože už na to dostali chuť a vztahy dobré se stávaly ještě lepšími nebo do nich vstupoval nějaký „společný projekt“, aby tedy ti dva byli propojeni i nějakou činností, životním cílem atd… vztahy různě pochroumané, tak u těch záleželo na tom, jestli to mají vyřešit… nebo by bylo lépe každému zvlášť. Tam ta upřímnost byla důležitá.

Dvě z vás… na konci té skupinky, jste měly … Osudové události a změny, pobídky, které s koncem roku a vánočním časem mohou být důležitými ukazateli souvisí s něčím, co Vám podebírá kořeny, otravuje je. Co pro Vás není vhodné. Co Vás dusí… Ale také je dobré vzít v potaz to, co se nabízí a Vy nad tím mávnete rukou „to není pro mě“. Ejhle! Ale co když to pro Vás právě je! Protože to dobré, co přichází, nepřichází, aby to bylo odmítnuto, přišlo to zcela dobrovolně a samo. Možná by to bylo zklamané, kdybyste to odmítli… to dobré se nikdy nevnucuje… A u vás to je nakonec něco, co souvisí se zcela novými začátky, trošku riskem, trošku s nevinností, optimismem a takovým až dětským radováním se. Věnujte tedy prosím pozornost těmto emocím, pokud přijdou… vnímejte, odkud přišly a rozvíjejte ten zdroj.

Tedy i takto obecně, kdo byl tím, kdo fakt něco zkusil, měl odvahu do toho vstoupit navzdory všemu, protože prostě CHTĚL… A VYŠLO TO? Pochlubte se v komentářích… a těším se u druhé části, která bude rozebírat obecné nahlédnutí do letošního z doby adventu loňského.

Tento článek najdete také na YOUTUBE U modré kočky

Pro zajímavost: Ohlédnutí v roce 2019.

                           Ohlédnutí v roce 2018.

 

 

 

 

3 518 názorů na “Adventní inspirace jsou tu! A ohlédneme se za loňskými. Jaký byl vlastně letošní rok?”

  1. Pingback: 3sustainable